Jsem Eva,

psycholožka a psychoterapeutka. Nabízím krátké objednací lhůty a komplexní odborný přístup.

Každý lidský příběh by měl dostat prostor, aby mohl zaznít.

Moje služby

Spolupráce Jak pracuji

Pracuji a dlouhodobě se vzdělávám v kontextu psychodynamického směru jungiánské analytické psychologie. Kromě rozhovoru používám při práci imaginativní techniky, kresbu, práci s tělem a další techniky.

Naprosto zásadní je při naší spolupráci mlčenlivost, důvěrnost, respekt.

Důležitá je minulost, přítomnost, ale také budoucnost. Společně se dotýkáme oblastí, které se hlásí o slovo.

Cílem spolupráce může být prohloubení všímavosti k sobě, vlastním potřebám, k možnostem, které v životě potkáváte, stabilizace vztahové oblasti, objevení a naplnění vlastního potenciálu.

Mezi témata, se kterými se na mě klienti obrací, patří deprese, úzkosti, poruchy příjmu potravy, psychosomatické potíže, vztahové problémy, pocity života v bludném kruhu, akutní krize, dekompenzace osobnostních poruch, témata osobního rozvoje, traumatické vzpomínky.

Služby a ceník S čím vám mohu pomoci

Individuální terapie

Setkání trvá 50 minut. Ideální frekvence setkání je alespoň 1× týdně, ale frekvenci nastavujeme po společné domluvě.

Cena: 900 Kč / terapie

Online individuální terapie

Setkání trvá 50 minut. Ideální frekvence setkání je alespoň 1× týdně. K setkání je možné použít ZOOM nebo WHEREBY.

Cena: 900 Kč / terapie

Psychologické poradenství pro pacienty s DM I. a II. Typu, jejich blízké

Konzultace trvá 50 minut. Její pravidelnost nastavujeme dle potřeby. Od terapie se liší tím, že je více edukativní, poradenská.

Cena: 900 Kč / poradenství

Psychologické poradenství a terapie pro pacienty s roztroušenou sklerózou

Konzultace trvá 50 minut. Může se jednat o terapii nebo psychologickou konzultaci.

Cena: 900 Kč / terapie

Lze čerpat příspěvek Nadace Jakuba Voráčka ve výši 600 Kč na maximálně 12 konzultací ročně.

O mně Moje zkušenosti

Jsem psycholožka, psychoterapeutka ve výcviku. V dalších rolích jsem také manželka, matka, dcera, sestra, přítelkyně. Bakalářský i magisterský titul z psychologie jsem získala na Masarykově univerzitě, Fakulta sociálních studií, ukončeno 2013. V říjnu 2014 jsem zahájila doktorské studium v oboru Neurovědy. Školím se na Neurologické klinice FN Brno pod vedením prof. MUDr. Josefa Bednaříka, CSc. Zabývám se neuropsychologickými aspekty neuropatické bolesti, se zaměřením na depresivitu a úzkostnost. Další výzkumné aktivity se týkaly onemocnění roztroušené sklerózy.

Jako psycholog a terapeut pracuji od roku 2013. Nejdelší praxi mám z oblasti zdravotnictví a soukromé praxe. Nejčastěji jsem zde pracovala s lidmi s diagnózou afektivních poruch, poruch osobností, úzkostných poruch. Velmi ráda se potkávám i se zcela zdravými lidmi hledajícími jen větší orientaci ve svém životě.

Od roku 2012 jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v analytické terapii a jungovské psychoterapii, který v České republice zaštiťuje Česká společnost pro analytickou psychologii. Pravidelně superviduji u výcvikových supervizorů a kontinuálně se vzdělávám.

Podrobný životopis a absolvované kurzy naleznete na LinkedIn.

Kontakt Ráda Vám pomohu

Mgr. Eva Králíčková Nekvapilová
Tel: +420 723 488 293
Email: info@evanekvapilova.cz

Pracoviště
Syrovice 296, 664 67 Syrovice, 2. patro
Ordinační hodiny pouze po předchozí domluvě

Fakturační údaje
Syrovice 692, 664 67 Syrovice
IČ: 74657780
Číslo účtu: 1221676025/3030